senai-desaru expressway berhad
Compliments
Baik untuk rakyat Johor.


En. Musnan Tukimin, Askar Timbalan Setia Negeri Johor (ATSNJ).
emergency-call.gif
Emergency Calls
E22 Hotline 607-8612222
AAM 1800-88-0808
Touch ‘N Go 603-27148888
Hospital 607-2231666
Fire Department 607-2242344
Police Department 607-2254422